Naša kolegyňa Daniela Ivanová, ktorá má u nás na starosti projekty Európskeho zboru solidarity, sa od 18.9. do 22.9.2023 zúčastnila podujatia SoliDARE v Prahe.

Podujatie bolo zamerané na prepájanie zástupcov organizácií a neformálnych skupín aktívnych v Európskom zbore solidarity. Cieľom podujatia bolo pokračovať v budovaní komunity organizácií v programe a podporovať silnú komunitu organizácií, ktoré spája program Európskeho zboru solidarity. Okrem toho podujatie prinieslo priestor pre networking a vytváranie budúcich partnerstiev, inšpirácie a zahŕňalo vstupy od odborníkov, otvorený priestor pre účastníkov a priestor na výmenu riešení problémov, ktorým organizácie čelia pri realizácii aktivít podporovaných Európskym zborom solidarity.