Organizácie zapájajúce dobrovoľníkov a dobrovoľníčky ukázali v posledných rokoch viac ako kedykoľvek predtým svoje nezastupiteľné miesto v spoločnosti. Predstavitelia štátu, samospráv a verejných inštitúcií opakovane potvrdili, že krízy, ktorým spoločnosť čelila a čelí bolo možné zvládnuť iba vďaka nezištnému nasadeniu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok profesionálne koordinovaných mimovládnymi organizáciami s expertízou v tejto oblasti. Podľa výskumu Ministerstva vnútra SR1 z roku 2020 viac ako tretina dospelých Slovákov dobrovoľníčila prostredníctvom nejakej organizácie. 

Aktuálne Programové vyhlásenie vlády deklaruje, že vláda SR si „uvedomuje neoceniteľný prínos dobrovoľníctva v oblasti ochrany pred požiarmi“. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky však neoceniteľne prispievajú svojou činnosťou aj do iných oblastí života spoločnosti. Organizácie na Slovensku dlhodobo nahrádzajú viaceré úlohy štátu a samospráv v sociálnej a zdravotnej oblasti, vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže, v oblasti ochrany zdravia, prírody a životného prostredia, aktivizácie seniorov, starostlivosti o opustené zvieratá, kultúry vrátane ochrany či záchrany kultúrnych pamiatok, športu, ochrany práv jednotlivcov a mnohých ďalších oblastiach. 

„Rozvoj dobrovoľníctva, ktoré prináša reálnu zmenu a riešenie problémov komunít, si vyžaduje kvalitné riadenie ľudí, prítomnosť zdrojov na zabezpečenie jednotlivých aktivít a prodobrovoľnícku atmosféru v spoločnosti. Absencia plánu rozvoja dobrovoľníctva priamo ovplyvní množstvo ľudí, ktorí sa do dobrovoľníckej činnosti zapoja aj kvalitu výsledkov ich činnosti“, hovorí Alžbeta Brozmanová Gregorová, prezidentka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

Vyspelá spoločnosť je charakterizovaná aj mierou aktívneho zapájania občanov do jej fungovania. Nevytváranie podmienok a legislatívnej opory pre rozvoj dobrovoľníctva vo všetkých oblastiach znižuje záujem jednotlivcov o dobrovoľníctvo a znemožňuje dlhodobé udržanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. V konečnom dôsledku tratia prijímatelia služieb, a teda spoločnosť ako celok.   

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií ako národné dobrovoľnícke centrum je sklamaná zo skutočnosti, že význam dobrovoľníctva, akokoľvek bežným ľuďom zjavný, vláda SR vo svojom Programovom vyhlásení nepotvrdila a neprihlásila sa k podpore rozvoja dobrovoľníctva na Slovensku. S takýmto znením sa nemôžeme stotožniť.

Aj keď spolupráca štátu a organizácií zapájajúcich dobrovoľníkov prechádzala v minulosti rôznymi štádiami, existujú mnohé dobré príklady, na ktorých môžeme stavať. Ponúkame preto vláde SR svoju odbornosť a sme pripravení na dialóg pri hľadaní možností, ako v súlade s už existujúcimi strategickými dokumentmi dobrovoľníctvo na Slovensku systematicky rozvíjať v prospech spoločnosti. 

 

 ---

1 https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/vyskum_neziskoveho_sektora_a_obcianskej_spolocnosti/2020/ANALYZA_NP%20VYSKUM_17.12.2020_FINAL.pdf 

 

 Kontakt pre médiá: Dominika Hradiská, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0907 125 177