Od novembra 2023 realizujeme dvojročný projekt SLIPSTREAM spolu s ďalšími 6 partnermi z Belgicka, Bosny a Hercegoviny, Českej republiky, Chorvátska, Kosova a Rumunska.

Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu príležitostí pre participáciu mládeže na demokratickom živote a spoločenskú a občiansku angažovanosť v komunitách prostredníctvom prepojenia formálneho a neformálneho vzdelávania vytvorením podmienok pre rozvoj stratégie service learningu v krajinách strednej a východnej Európy. Projekt chce vytvoriť nástroje a podmienky na implementáciu service learningu a urobiť ho exkluzívnejším.
 
Decembrové stretnutie partnerov v Kosove bolo prvým a jediným fyzickým pracovným stretnutím, ktoré je v rámci projektu naplánované. Jeho cieľom bolo lepšie sa navzájom spoznať, nastaviť si spôsoby práce a dohodnúť prvé kroky na rozbehnutie jednotlivých aktivít projektu. Počas stretnutia sme si vyjasnili vzájomné očakávania a identifikovali, kto je za akú úlohu zodpovedný. Najväčšou výzvou bolo nastaviť pravidlá pribežnej evidencie výstupov a čerpania grantu. Vďaka zapojeniu partnerov skúsených v téme service learning aj v realizácii a riadení Erasmus+ projektov máme po dvoch dňoch intenzívnej diskusie zodpovedaných väčšinu otázok a jasne nastavené kroky na najbližšie týždne.
 
Viac o projekte sa dočítate TU.