Členstvo v Európskom centre dobrovoľníctva nám prináša mnohé zaujímavé ponuky. A jednou z nich bol aj job shadowing v Európskom parlamente.

V rámci členstva v Európskom centre dobrovoľníctva (Centre for European Volunteering) sa pravidelne zúčastňujeme medzinárodných konferencií, spolu v dobrovoľníctve implementujeme nové inkluzívne postupy a v tomto roku sme navyše dostali výnimočnú ponuku participovať na výmennej návšteve v Európskom parlamente.

Cieľom tejto návštevy bolo priblížiť tému dobrovoľníctva konkrétnemu poslancovi európskeho parlamentu a hľadať spôsoby, ako po nadchádzajúcich eurovoľbách zlepšiť na európskej aj národnej úrovni prostredie pre rozvoj dobrovoľníctva. Naša dobrovoľníčka Jana Mračnová zažila koncom novembra job shadowing s poslancom Európskeho parlamentu Michalom Wiezikom. 

"Počas mojej návštevy som sa mala možnosť stretnúť so zástupcami z Centra pre Európske dobrovoľníctvo v Bruseli. Táto organizácia bola nápomocná s celým procesom organizácie tejto návštevy. Po úspešnej akreditácii v Europarlamente som sa hneď ráno zúčastnila na výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI). Kde okrem iného prebehla aj debata a výmena názorov s Dr. Sharon McGuinnessovou, výkonnou riaditeľkou Európskej chemickej agentúry (ECHA). Ešte pred obedom som sa zoznámila s tímom pána europoslanca Wiezika. S pánom euposlancom sme si prešli jeho program v Európskom parlamente. A jeho tím mi predstavil aj jeho pracovný program v daný deň.Následne sme sa zúčastnili na hlasovaní Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI).

Po spoločnom obede sa pán euposlanec zúčastnil online mítingu so Stakeholderom, Stretnutie z E3G, na tému "Súčasný vývoj priemyselnej politiky a jeho vplyv na dekarbonizáciu a hospodársku konvergenciu v regióne strednej a východnej Európy". Ja som s jeho tímom zatiaľ absolvovala prehliadku budovy Európskeho parlamentu aj s podrobným výkladom o fungovaní. Po prehliadke sa ma opäť ujal zástupca z Centra pre Európske dobrovoľníctvo s ktorým sme prešli aký je môj pohľad na prácu poslanca Európskeho parlamentu, či ma niečo na nej prekvapilo, či by som odporučila túto skúsenosť ďalším dobrovoľníkom a aj europoslancom. Posledná vec ktorá ich zaujímala bola, čo som si odniesla z tejto skúsenosti pre svoju ďalšiu prácu dobrovoľníka."

A čo si Janka odniesla z návštevy v Európskom parlamente?

"Moja návšteva v Európskom parlamente mi potvrdila, že práca europoslanca si vyžaduje široké spektrum zručností a schopností v prostredí, ktoré je veľmi dynamické a náročné. Europoslanci sa zaoberajú širokou škálou tém z rôznych oblastí. Dôkladná príprava a prísny časový manažment sú pri výkone tohto povolania nevyhnutné. Preto ma veľmi milo prekvapilo, že pri tak náročnej práci a vysokom časovom vyťažení sa pán europoslanec venuje aj dobrovoľníctvu a aktívne sa zúčastňuje na dobrovoľníckych aktivitách, ktoré sú pre zdravý a kvalitný rozvoj občianskej spoločnosti tak dôležité."