Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie prijala 5. decembra 2023 dôležité uznesenie.

Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie prijala uznesenie, v ktorom navrhuje ministrovi vnútra SR, aby v spolupráci so splnomocnencom vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti začali rokovania s Ministerstvom financií Slovenskej republiky, ktoré zabezpečia financovanie dotačného mechanizmu na podporu rozvoja dlhodobých dobrovoľníckych činností v zmysle Zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve tak, aby v roku 2024 bolo možné spustiť  grantovú schému na podporu dlhodobých dobrovoľníckych programov poskytovaných v rámci dotačnej schémy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

V rámci rokovania boli prezentované aj ekonomické prínosy má dobrovoľníctvo - TU.