V dňoch 6.11 až 8.11.2019 sme v spolupráci s Centrom dobrovoľníctvva zrealizovali náš prvý tréning Service learning vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu. 

Na tréningu sa zúčastnilo 16 učiteľov a učiteliek a pracovníkov a pracovníčok s mládežou. Spoločne sme sa venovali tomu ako je možné dobrovoľníctvo v prostredí škôl a školských zariadení uchopiť tak, aby bolo aj vzdelávacou a výchovnou témou. Tešíme sa na projekty našich účastníkov a účastníčok a prajeme im veľa úspechov pri rozbehu service learnigu. 

Tréning sa realizoval v rámci projektu Služby mladým podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorý administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.