Oslávili sme 10 rokov service learningu na UMB a na Slovensku

16. februára 2024 sa v priestoroch komunitno-coworkingového centra 365.labb v Banskej Bystrici konalo medzinárodné podujatie s podtitulom Miesto service learningu vo vzdelávaní. 

Podujatie vytvorilo priestor na predstavenie príkladov dobrej praxe využívania stratégie service learning vo formálnom vzdelávaní a príležitosti na vzájomné inšpirovanie sa. 

„Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií pôsobí ako národné dobrovoľnícke centrum. Jedným z našich cieľov je výchova k dobrovoľníctvu mladých. Túto stratégiu teda propagujeme medzi učiteľmi a učiteľkami, ktorí chcú prepojiť vzdelávanie s výchovou k dobrovoľníctvu. V súvislosti s tým vydávame publikácie, vzdelávame a oceňujeme dobré príklady service learningových projektov. Mnohé z toho sa nám darí vďaka podpore Ministerstva školstva, výskum, vývoja a mládeže SR a tiež vďaka podpore projektov v programe Erasmus+,“ uvádza Dominika Hradiská, riaditeľka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

Univerzita Mateja Bela bola na Slovensku prvou univerzitou, ktorá zakomponovala service learning do kurikula. Budúci pedagógovia a pedagogičky tak majú možnosť praktickú skúsenosť s touto metódou a inšpiráciu na jej využívanie vo svojej pedagogickej praxi.  

Prvá časť podujatia bola venovaná histórii a úspechom service learning na Univerzite Mateja Bela, v rámci ktorej vystúpil Nicolas Standaert, prezident European Association of Service-Learning in Higher Education, ktorá združuje 136 členov z 69 univerzít. Na podujatí vystúpila aj prorektorka pre vzdelávanie, akreditáciu a vnútorný systém kvality, Jarmila Kmeťová. Alžbeta Brozmanová Gregorová, ktorá pôsobí na Pedagogickej fakulte UMB a je priekopníčkou v téme service learning nielen na UMB, ale aj na Slovensku, zhrnula vo svojom príspevku históriu a úspechy service learningu na Univerzite Mateja Bela. V rámci diskusie predstavili študentky svoje projekty, ktorým sa venovali a tiež, aké benefity im dala účasť na service learningovom projekte z hľadiska osobného rozvoja aj profesnej prípravy. Pre budúcich sociálnych pracovníkov a pracovníčky je stratégia service learning príležitosťou ako spoznať jednu alebo viacero z mnohých cieľových skupín, s ktorými by sa v zamestnaní mohli stretnúť.

„Myslím, že je dôležité občas sa zastaviť. pozrieť sa spätne na to, čo sa nám podarilo, poďakovať sa a oceniť úspechy. Som rada, že sa na podujatí zúčastnili angažovaní učitelia a učiteľky, partneri i študenti a študentky, ktorí vytvárajú komunitu podporujúcu angažovanosť a užili si sme si tieto chvíle spoločne. 10 rokov nie je málo a uvedomila som si, že máme byť na čo hrdí,“ hovorí Alžbeta Brozmanová Gregorová, prezidentka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií a docentka na Pedagogickej fakulte UMB.

Druhá časť podujatia bola venovaná Service learning v prostredí základných a stredných škôl a neformálneho vzdelávania 

„Platforma intenzívne rozvíja service learning už od roku 2018. V tom roku sme spolu s Ministerstvom školstva pripravili Koncepciu výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu, ktorú vtedajšia pani ministerka prijala ako záväzný dokument určujúci plán štátu v tejto oblasti. Jej súčasťou je aj pravidelné zisťovanie stavu výchovy k dobrovoľníctvu na školách. To sa uskutočňuje prostredníctvom oceňovania Angažovaná škola. Určené je školám, ktoré slúžia ako dobré príklady výchovy k dobrovoľníctvu. V tomto roku nás čaká už 5. ročník tohto oceňovania,“ dopĺňa Dominika Hradiská, riaditeľka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

V rámci podujatia vystúpil aj Peter Papšo, riaditeľ odboru mládeže, zdravia a pohybových aktivít na Ministerstve školstva, výskum, vývoja a mládeže SR a predstavil ako ministerstvo podporuje rozvoj service learning na národnej úrovni.

V programe Angažovaná škola každoročne Platforma vzdeláva učiteľov a učiteľky, ale aj odborných pracovníkov a pracovníčky škôl o princípoch stratégie service learning, poskytuje im podporu a sprevádzame procesom zavádzania tejto stratégie a realizáciou žiackeho projektu. Potreby týchto účastníkov/čok tréningu sa líšia v závislosti od toho, s akými starými deťmi pracujú. Na to, aby dokázali poskytnúť kvalitnú podporu učiteľstvu detí najnižších ročníkov základnej školy, sa Platforma zapojila do projektu Service learning in Primary schools, podporeného EÚ cez program Erasmus+. Projekt koordinuje Centrum európskeho dobrovoľníctva, ktorej riaditeľka Gabriella Civico, vystúpila aj na podujatí a povedala viac o spoločnom projekte.

„Už pri príprave podujatia a potom aj pri počúvaní myšlienok prezentujúcich som si uvedomila, akú cestu sme v Platforme prešli od momentu, keď sme service learning zaradili do našej činnosti. Z Angažovanej školy sa stáva úspešný program s dosahom na miestne komunity, ale aj s medzinárodným presahom. Som rada, že sme to mohli osláviť s tými partnermi, ktorí k tomu významne prispievajú,“ dopĺňa Dominika Hradiská, riaditeľka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

„Veľmi príjemná konferencia. Ani som si neuvedomila doteraz, čo všetko sa za 10 rokov v service learningu podarilo. Verím, že vďaka rozbehnutému prezentovanému projektu nebude len súčasťou základných škôl na druhom stupni, stredných a vysokých škôl, ale že benefity pomoci komunite prostredníctvo dobrovoľníckeho vkladu si budú zažívať aj deti na prvom stupni. Rečníčky veľmi trefne vysvetlili podstatu tejto metodiky a videodokrútky podčiarkli, aké krásne projekty sa dajú touto metodikou realizovať, až som mala miestami zimomriavky. Ešte raz gratulujem a teším sa na ďalšie skvelé projekty v Angažovanej škole,“ uzatvára účastníčka konferencie.

Podujatie organizovala Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici v rámci projektu SLIPS (Service Learning in Primary Schools).

Foto: Branislava Bobáková