V spolupráci s Národní Asociace Dobrovolnictví sme vo februári realizovali akreditované vzdelávanie Service learning vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu.

Školenie sa konalo v obci Tvrdonice na Morave v Českej republike. Účastníčkami školenia boli zástupkyne organizácií, ktoré pracujú s mládežou. Išlo o vzdelávanie tzv. multiplikátorov, jednoducho povedané, ľudia sa vyvzdelávajú v konkrétnej téme a ich úlohou bude podávať danú tému ďalej a vzdelávať v nej iných. 
 
Školenie bolo súčasťou projektu "Service learning jako nástroj rozvoje kompetencí a občanské angažovanosti mládeže", č. 2023-1-CZ01-KA210-YOU-000151585, program Erasmus+.