21. júna 2019 bol ukončený dvojdňový Tréning trénerov a tréneriek vzdelávacieho programu Service learning vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu v priestoroch Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

Tréning bol určený pre učiteľov a učiteľky na rôznych stupňoch vzdelávania a pre odborníkov a odborníčky, ktorí pracujú s deťmi a mladými ľuďmi v oblasti dobrovoľníctva. Zúčastnilo sa ho 11 ľudí a z nich 7 rozšíri tím vzdelávacieho programu Service learning vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu, ktorý bude realizovať Platforma dobrovoľníckych centier a organizácie v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rámci vzdelávacieho programu budeme vzdelávať učiteľov a učiteľky o zavádzaní výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu v súlade s Koncepciou výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu. Tešíme sa na ich úspechy a šírenie tejto vzdelávacej stratégie na Slovensku.

Viac o Service learning sa dozvete na samostatnej stránke TU.

 

skupina001  skupina002  skupina003  IMG 20190621 154825

 

 

iuventa  logo minedu  pdco logo logo umb1