16. februára 2024 sa uskutoční v Banskej Bystrici medzinárodné podujatie na tému Miesto service learningu vo vzdelávaní.

Príďte s nami osláviť 10 rokov rozvoja service learningu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a na Slovensku. Spoločne si zaspomíname na naše začiatku, pochválime sa našimi úspechmi a navzájom sa inšpirujeme príkladmi dobrej praxe. Budeme hovoriť o tom, čo service learning prináša pre študentov a študentky, komunitných partnerov aj školy, ako reaguje na aktuálne výzvy vzdelávania a aké sú perspektívy jeho rozvoja v rôznych prostrediach.

Registrujte sa do 10. februára cez prihlasovací formulár: https://shorturl.at/ilM24

Podujatie organizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici v rámci projektu SLIPS (Service Learning in Primary Schools). 

Pozvánka s programom