Štartuje tretí ročník národného oceňovania Angažovaná škola

Národné oceňovanie materských, základných a stredných škôl Angažovaná škola, ktoré je súčasťou medzinárodnej ceny Regional Service Learning Award, spúšťa prihlasovanie do tretieho ročníka.

Od roku 2020 majú všetky školy na Slovensku možnosť získať oficiálnu značkuAngažovaná škola, zameranú na zavádzanie vyučovacej stratégie service learning na školách. 

Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu vzniklo národné oceňovanie pre materské, základné a stredné školy, ktoré svoje vyučovanie prepájajú prostredníctvom oficiálnej modernej vyučovacej stratégie s potrebami reálneho života. 

Hlavnou myšlienkou oceňovania je vyzdvihnúť školy, ktoré do svojej klasickej výučby aplikovali výchovu k dobrovoľníctvu prostredníctvom modernej medzinárodnej stratégie service learning. Tá je zameraná na prepojenie tradičného vyučovania s realizáciou dobrovoľníckych projektov na školách, ktoré pomáhajú miestnej komunite a rozvíjajú u žiakov solidaritu, vzájomné pochopenie a aktívne občianstvo,“ povedala Alžbeta Brozmanová Gregorová, prezidentka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, organizátora oceňovania Angažovaná škola.

V prvých dvoch ročníkoch bola značka udelená 14 školám, z toho 5 zlatá značka Angažovaná škola za víťazné projekty.

„Veľmi ma teší, že pre potrebu rozvíjať stratégiu service learning na našich školách nachádzame pochopenie u kvalitných partnerov, vďaka ktorým môžeme budovať nielen stabilnú budúcnosť oceňovania a vysokú hodnotu značky Angažovaná škola, ale rovnako aktívne pracovať na rozvoji stratégie na Slovensku či jej popularizácii a pochopení benefitov ako pre spoločnosť, tak z pohľadu samotných rodičov, žiakov a učiteľov,“ dopĺňa Dominika Hradiská, riaditeľka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, organizátora oceňovania Angažovaná škola.

Prihlasovanie do národného oceňovania a všetky informácie nájdu školy na oficiálnej webovej adrese www.angazovanaskola.sk/prihlaska.

Prihlasovanie prebieha od 2. mája do 8. júla 2022, po jeho uzavretí všetky prihlásené projekty prejdú hodnotením komisie zloženej z odborníčok venujúcich sa dlhodobo stratégii service learning, vzdelávaniu učiteľov a učiteliek v tejto oblasti a ich podpore, ako aj podpore žiakov a žiačok a študentov a študentiek v jej implementácii. V komisii budú zároveň zastúpené odborníčky z mimovládneho sektora, akademickej sféry a ministerstva školstva.

„Naším zámerom nie je len školy oceňovať, ale aj podporovať prostredníctvom vzdelávania a konzultácií v zavádzaní stratégie service learning. Pripravili sme v máji komplexné vzdelávanie o service learningu,“ uzatvára Dominika Hradiská, riaditeľka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, organizátora oceňovania Angažovaná škola.

Výsledky oceňovania aj s vyhlásením škôl, ktoré získajú oficiálnu značku Angažovaná škola, budú zverejnené v októbri 2022. Víťazi národného oceňovania pritom postupujú do medzinárodného kola, v ktorom sa stretnú najlepšie projekty šiestich krajín Európy. 

Oceňovanie Angažovaná škola pripravila Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s International Organization “Interactive Open Schools” (MIOS), v partnerstve so Service-Learning Network for Central and Eastern Europe (CEE SL Network) a s podporou Latin-American Centre for Service-Learning (CLAYSS). Realizácia projektu je podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ktorú administruje Iuventa - Slovenský inštitút mládeže.