Na Slovensku sa aj tento rok uskutoční národná kampaň Týždeň dobrovoľníctva

Už po trinásty raz dostanú obyvatelia a obyvateľky mnohých miest Slovenska príležitosť jednorazovo si vyskúšať prácu dobrovoľníkov.

Slovensko sa aj v roku 2021 zmení na krajinu dobrých skutkov. Strešná organizácia pre podporu dobrovoľníctva na Slovensku Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií pripravuje v spolupráci s krajskými dobrovoľníckymi centrami v poradí 13. ročník národnej kampane Týždeň dobrovoľníctva, ktorá sa tradične uskutoční po letných prázdninách v polovici septembra.

Pre obyvateľov a obyvateľky Slovenska tak aj tento rok viaceré miestne organizácie vytvoria desiatky príležitostí prostredníctvom jednorazových dobrovoľníckych aktivít vyskúšať si dobrovoľnícku prácu, venovať svoj čas užitočnej pomoci v bezprostrednom okolí, ako i spoznať samotné organizácie a podobných ľudí, ktorí myslia popri vlastných potrebách na druhých.

Organizácie zväčša pripravia jednoduché aktivity ako estetizácia prostredia, úprava exteriéru alebo interiéru, administratívna výpomoc, príprava propagačných materiálov, či priamu prácu s klientmi organizácií pri podieľaní sa napríklad na tvorivých dielňach, vychádzkach alebo stretnutiach s klientmi.

Národná kampaň na podporu dobrovoľníctva na Slovensku má za sebou v ostatných rokoch najúspešnejšie ročníky, pričom realizáciu bezpečne zvládla aj vlani na jeseň, kedy do organizácie zasiahla pandémia. Aj tento rok budú aktivity prispôsobené s ohľadom na bezpečnosť dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a rovnako tak prijímateľov pomoci.

Tak ako každý rok štartuje kampaň Týždeň dobrovoľníctva otvorením prihlasovania pre samotné organizácie či jednotlivcov, ktorí chcú pripraviť pre záujemcov a záujemkyne v ich meste dobrovoľnícke aktivity. Registrácia aktivít je otvorená do 30. augusta na stránke www.tyzdendobrovolnictva.sk. Program pre verejnosť bude zverejnený následne od 1. septembra.

Zaregistrovať organizáciu do Týždňa dobrovoľníctva

 

13. ročník národnej kampane sa uskutoční od 16. septembra a potrvá do 22. septembra. Týždeň dobrovoľníctva 2021 je podporený z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Do národnej kampane sa tento rok zapojili Bratislavské dobrovoľnícke centrum, Centrum dobrovoľníctva Banská Bystrica, Nitrianske centrum dobrovoľníctva, Prešovské dobrovoľnícke centrum, Trenčianske dobrovoľnícke centrum a Žilinské dobrovoľnícke centrum.

 

pdco logoiuventa  logo minedu