Projekt Levol app síce končí 31. januára 2020, ale my informovali o jeho výstupoch ešte pred Vianocami. Dozvedelo sa o ňom viac ako 150 ľudí.

Na mestskej Radnici v Banskej Bystrici sme 13. decembra 2019 predstavili výsledky v rámci regionálneho oceňovania Srdce na dlani v spolupráci s lokálnym Centrom dobrovoľníctva. Na slávnostnom gala večeri sa zúčastnilo viac ako 130 hostí, pre ktorých môže byť zaujímavá hlavne on-line aplikácia pre tvorbu manuálu dobrovoľníckeho programu, keďže mnohí nominovaní a ocenení dobrovoľníci a dobrovoľníčky pôsobia dobrovoľnícky v organizácii alebo inštitúcii.

20191213 173957 9812 D600  20191213 171829 9763 D600  20191213 175853 9849 D600 Pano

foto: Martin Dubovský (archív Centrum dobrovoľníctva, n.o.)

 

Na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sme 19. decembra 2019 oboznámili s výstupmi projektu Levol app zástupcov a zástupkyne členských organizácií našej platformy. V rámci stretnutia sme odmenili aj účastníčky pilotného testovania vytvorenej aplikácie, ktoré svojou prácou a spätnou väzbou pomohli nielen svojim dobrovoľníckycm programom ale prispeli tiež k vylepšeniu on line nástroja, ktorý chceme zverejniť a otvoriť pre použitie v priebehu roka 2020. 

IMG 2085  IMG 2081  IMG 20191219 140917 037

foto: Dominika Hradiská, Mária Joklová (archív PDCO)

 

Ďalšia možnosť dozvedieť sa o výstupoch Levol app projektu bude 16. januára 2020 o 12:00 v Satori stage v Bratislave, kde nástroj predstavíme zástupcom regionálnych dobrovoľníckych centier.

 

Aplikáciu Levol App budete môcť vyskúšať už čoskoro.

 

Viac informácií o projekte: 

http://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/projekty/levol-app

https://www.levol-app.eu/

 

Levol app  LA logo Erasmus