Radi by sme vám poďakovali za priazeň a podporu v roku 2018.

Celý náš tím usilovne pracoval na tom, aby sme Platformu posunuli opäť na vyššiu úroveň, priblížili ju viac k vám, naplánovali úlohy a aktivity, ktoré boli dlhodobou výzvou. Náš tím sa rozrástol o niekoľko nových tvárí, ktoré vám v budúcom roku postupne predstavíme. Budeme radi, ak nám zachováte priazeň, budete našimi kritikmi, ale i povzbudíte, keď bude náročný čas.

Prajeme vám pokojné a radostné Vianoce a veľa pracovných a osobných úspechov v novom roku 2019!

Váš tím Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií

Predsedníctvo

Betka Brozmanová Gregorová, Betka Frimmerová, Janka Šolcová, Gabika Podmaková

Manažment a administratíva

Janka Oravcová, Majka Joklová, Idka Adolfová, Beatka Gregorová

platforma vianoce2018 002