Vysielanie a prijímanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do/zo zahraničia, podobným spôsobom, ako to fungovalo pri Európskej dobrovoľníckej službe, funguje naďalej.

Nový program s názvom Európsky zbor solidarity a všetky aktivity s ním súvisiace u nás prevzala pod svoje krídla kolegyňa Majka. Zúčastnila sa školenia v Liptovskom Mikuláši, aktívne sa venuje príprave podkladov, šíri informácie a v budúcom roku prevezme zodpovednosť nad podaním akreditácie pre našu organizáciu pre vysielanie a prijímanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. V pláne pre budúci rok máme tiež podanie projektu a hosťovanie jedného dobrovoľníka/dobrovoľníčky u nás v organizácii. A aby sa čo najviac mladých ľudí dozvedelo o možnostiach, ktoré tento program ponúka, Majka oslovovala aj študentov a študentky na Dňoch mobilít Pedagogickej fakulty UMB, v dňoch 13. a 14. novembra.