Pokiaľ vás zaujíma legislatívne ukotvenie detského dobrovoľnítva na Slovensku, kliknite a prečítajte si viac vo vypracovanej právnej analýze.

Za vypracovanie tohto dokumentu pro bono ďakujeme advokátskej kancelárii Vicová & Šumichrast. 

Nech sa páči link na právnu analýzu: http://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/dobrovolnictvo/legislativa