V rámci medzinárodného projektu ERAZMUS + s názvom BUDOVANIE KAPACITY V SOCIÁLNOM SEKTORE – SOVOL sme 21. až 22. Septembra 2017 absolvovali v poradí už tretie pracovné stretnutie v Rijeke, Chorvátsko.

Cieľom projektu je posilniť kapacitu sociálnych zariadení v strednej a východnej Európe poskytovať kvalitné služby pre znevýhodnené skupiny ľudí, napríklad pre ľudí ohrozených chudobou, seniorov, ľudí so zdravotným postihnutím či ľudí pochádzajúcich z národnostných menšín.

Vytvorená pracovná skupina z rôznych partnerov projektu z Maďarska, Holandska, Rumunska, Slovenska, Poľska a Chorvátska sa spolu stretáva už od začiatku roku 2016, aby sa vzájomne inšpirovala a vytvorila  na mieru šité tréningy a metodiku pre implemetáciu a rozvoj dobrovoľníctva v sociálnych inštitúciách v partnerských krajinách s cieľom posilniť kvalitu manažmentu dobrovoľníkov v takýchto zariadeniach.

Na treťom pracovnom stretnutí v Rijeke sme získavali spätnú väzbu na prezentované prvé náčrty-drafty pripravovaných manuálov a osnov tréningov. Taktiež sme venovali pozornosť novým prístupom a trendom práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami v Holandsku, keďže má zapájanie dobrovoľníkov do aktivít sociálnych zariadení oveľa dlhšiu tradíciu, ako v ostatných partnerských krajinách.

Stretnutie okrem množstva dobrých podnetov z diskusii prinieslo aj ďalšie prehĺbenie vzťahov medzi partnermi projektu.