Štvrté pracovné stretnutie partnerov v rámci medzinárodného projektu ERAZMUS + „BUDOVANIE KAPACITY V SOCIÁLNOM SEKTORE – SOVOL“ sa uskutočnilo pod gesciou a organizáciou Platformy dobrovoľníckych centier a organizácii.

Na pracovnom stretnutí počas 15. a 16. februára 2017 v Banskej Bystrici mali všetci partneri možnosť prezentovať začiatky praktických dopadov výstupov tohto projektu. Okrem posledných spätných väzieb na jednotlivé manuály, osnovy tréningov a metodiky tréningov, sme formou prezentácie a exkurzie sociálnej inštitúcie v Banskej Bystrici spoznali pilotné sociálne inštitúcie, v ktorých bude rozvoj dobrovoľníctva prostredníctvom tohto projektu prebiehať. Pracovná skupina venovala pozornosť novovzniknutej pozícii v rámci manažmentu dobrovoľníctva- sprievodca dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ako aj nastaveniu spôsobu celkového merania dopadu projektu na zapojené sociálne inštitúcie a rozvoj dobrovoľníctva v nich.

Projekt v aktuálnom  treťom roku prebiehania bude zameraný na praktické využitie vytvorených výstupov projektu so zámerom zvýšiť kvalitu sociálnych služieb pre znevýhodnené skupiny prostredníctvom rozvoja dobrovoľníctva vo vybraných sociálnych inštitúciách. V rámci predchádzajúcich mesiacov prebiehalo kontaktovanie sa so sociálnymi inštitúciami a naštartovanie konkrétnej spolupráce, pretože v nasledujúcich mesiacoch február až máj sú už naplánované prvé stretnutia a tréningy koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ako aj Ďalšie podporné tréningy pre zamestnancov sociálnych inštitúcií, dobrovoľníkov a i.