Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií ako členská organizácia Občianskej platformy pre demokraciu sa zúčastnila v septembri celoslovenského stretnutia členských organizácií.

Stretnutie sa uskutočnilo 6. septembra 2023 v Bratislave. Začalo sa odpočtom činnosti platformy za uplynulý rok a jej budúcnosti na nadchádzajúci rok. Ďalej v poobednom bloku mali možnosť všetci zúčastnení pracovať na troch rôznych scenároch povolebného vývoja. V jednotlivých scenároch hľadali možné ohrozenia a snažili sa uchopiť vhodné reakcie na tieto ohrozenia a tiež nastaviť spôsoby krízovej komunikácie. V poslednom bloku čakali na zástupcov členských organizácií okrúhle stoly s témami ako - Výsledky stretnutí s organizáciami v jednotlivých samosprávnych krajoch, kampaň Chcem tu zostať, Návrh verejných politík 2023.

Tohto stretnutia sa za Platformu dobrovoľníckych centier a organizácií zúčastnila Daniela Ivanová.