Nová výzva povzbudzuje ľudí, aby sa cez konkrétne dobrovoľnícke činy zapli pre Slovensko. Dokážu Slováci a Slovenky spolu urobiť 1000 dobrých skutkov?

logo Kto veri v Slovensko 16 10Výzva spája jednotlivcov, občiansku spoločnosť, firmy, organizácie, inštitúcie a iniciatívy, aby prepojila ľudí a sektory, ktoré bežne fungujú separátne a prispela tak ku budovaniu dôvery. Cieľom je spoločne urobiť aspoň 1000 dobrých skutkov.

Dôvera v slovenskej spoločnosti dosahuje historické minimá. Sociologické prieskumy opakovane ukazujú, že ľudia už neveria nikomu a ničomu. Iniciatíva Zapni sa pre Slovensko chce tento stav zmeniť a začína priamo zdola - od konkrétnych ľudí.

“Na Slovensku sa vždy bolo na čo sťažovať a v posledných rokoch je to len horšie. Miestami sa až zdá, že už nikto neverí, že to tu môže fungovať lepšie,” hovorí Lucia Pašková, jedna zo zakladateliek iniciatívy #ktoverivslovensko. “Ak v to ale nebudeme veriť, tak sa situácia nikdy nezlepší a ľudia budú zo Slovenska jednoducho odchádzať.”

Cieľom výzvy Zapni sa pre Slovensko je preto motivovať ľudí naprieč celým Slovenskom, aby sa zapojili do dobrovoľníckych aktivít a vrátili si tak navzájom vieru v lepšiu krajinu.

Budúcnosť Slovenska máme v rukách aj my

Výzva Zapni sa pre Slovensko vychádza zo skutočnosti, že ľudia sú často uviaznutí vo vlastných komunikačných a životných bublinách a podliehajú preto pocitu, že sa v krajine nič dobré nedeje. Cez dobrovoľnícku činnosť môžu spoznávať organizácie, ktoré každý deň robia veľa dobrého a zažiť pocit, že aj oni prispievajú k zmene. 

“Veríme v to, že dobrovoľné zapojenie – zapnutie sa – každého človeka, ktorý sa rozhodne urobiť niečo dobré, pomôže posilniť jeho vieru v to, že konkrétnymi činmi môžeme zmeniť Slovensko a prevziať zodpovednosť za jeho budúcnosť,” vysvetľuje Zuzana Suchová, spoluzakladateľka iniciatívy a správkyňa fundraisingovej platformy Donio.

Jednotlivci sa pre Slovensko môžu zapnúť troma spôsobmi: dobrovoľníckou aktivitoufinančným príspevkom či prevzatím zodpovednosti za ďalší vývoj krajiny tým, že pôjdu voliť. Prvými dvoma spôsobmi sa môžu zapojiť aj firmy a rôzne iné organizácie. 

Iniciatíva Zapni sa pre Slovensko tiež oslovuje neziskové organizácie, samosprávy a rôzne iné inštitúcie, aby sa zapojili a zverejnili na webe www.zapnisapreslovensko.sk svoje dobrovoľnícke príležitosti.

Na webe výzvy postupne pribúdajú aj výpovede desiatok osobností z verejného života, ale aj z organizácií a platforiem, ktoré zlepšujú Slovensko. V krátkych výpovediach sa delia o to, v čo veria, a to aj na základe toho, čo sami robia. Práve títo ľudia totiž svojimi aktivitami postupne posúvajú Slovensko vpred a dokazujú, že aj my to máme v rukách. 

Za iniciatívou stoja jednotlivci, občianska spoločnosť, firmy, organizácie, inštitúcie a iniciatívy, ktoré veria v Slovensko. Súčasťou sú aj Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, Asociácia digitálnych marketingových agentúr a ďalšie expertné organizácie, aby pomohli správne nastaviť systém a procesy práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami. 

Viac informácií nájdete tu: www.zapnisapreslovensko.sk