Do Týždňa dobrovoľníctva sa zapojil rekordný počet ľudí.

15. ročník celoslovenskej kampane Týždeň dobrovoľníctva sa konal od 23. do 29. júna 2023. Organizácie otvorili aj tento rok množstvo jednorazových dobrovoľníckych príležitostí, vďaka ktorým si mohol ktokoľvek na Slovensku vyskúšať, aké je to byť dobrovoľníkom. 

V poradí už 15. ročník celoslovenskej kampane Týždeň dobrovoľníctva zorganizovala Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií spolu s krajskými dobrovoľníckymi centrami: Bratislavské dobrovoľnícke centrum, Centrum dobrovoľníctva Banská Bystrica, Nitrianske centrum dobrovoľníctva, Prešovské dobrovoľnícke centrum, Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja, Trenčianske dobrovoľnícke centrum a Žilinské dobrovoľnícke centrum. Heslom tohto ročníka, ktorý sa uskutočnil pred letnými prázdninami, bolo ZAČNIME LETO DOBROM.

Do celoslovenskej kampane Týždňa dobrovoľníctva 2023 sa zapojilo celkovo 6469 účastníkov. Tohtoroční účastníci Týždňa dobrovoľníctva venovali celkovo 25 180 hodín svojho času, čo pri prepočte na ekonomickú hodnotu práce predstavuje vyše 134-tisíc eur* venovaných dobrovoľníctvu. 

Za úspechom 15. ročníka Týždňa dobrovoľníctva je kvalitné partnerstvo siete krajských dobrovoľníckych centier združených v Platforme dobrovoľníckych centier a organizácií. Spoločne sme motivovali rekordné množstvo ľudí na celom Slovensku, aby tohtoročné leto začali dobrom. Ďakujeme za každú dobrohodinu, ktorú ľudia venovali pomoci iným,“ uvádza Dominika Hradiská, riaditeľka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií a koordinátorka Týždňa dobrovoľníctva na národnej úrovni.

*údaj vychádza z prepočtu odpracovaných hodín a hrubej mzdy za rok 2022 v príslušnej platovej triede klasifikácie zamestnaní – Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci