Pre dobrovoľníkov je pripravených viac ako 600 dobrovoľníckych aktivít. Program pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky je dostupný na www.tyzdendobrovolnictva.sk.

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s krajskými dobrovoľníckymi centrami odštartovala dnes 23. júna 2023 v poradí už 15. ročník celoslovenskej kampane Týždeň dobrovoľníctva, ktorý bude trvať do 29. júna 2023. 

Tohtoročná kampaň Týždňa dobrovoľníctva prebieha vo všetkých 8 krajoch a pre verejnosť je pripravených viac ako 600 aktivít od vyše 300 organizácií.

„Dobrovoľníci budú pomáhať pri úpravách prostredia, exteriéru alebo interiéru, maľovaní, kosení či hrabaní. Ďalšou kategóriu aktivít je priama práca s klientmi organizácií – rôzne tvorivé dielne, aktivity, vychádzky a stretnutia s klientmi. V rámci Týždňa dobrovoľníctva sú v ponuke aj Dni otvorených dverí, na ktorých je možnosť zoznámiť sa s fungovaním organizácie či zariadenia,“ uvádza Dominika Hradiská, riaditeľka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií a a koordinátorka Týždňa dobrovoľníctva na národnej úrovni.

Už tradične sa zapájajú občianske združenia, neziskové organizácie, školy, CVČ, ale aj múzeá, galérie či knižnice. Podujatie sa stáva stále obľúbenejším aj u samospráv, ktoré do dobrovoľníctva pozývajú svojich občanov. 

„Prostredníctvom Týždňa dobrovoľníctva chceme aj v tomto roku povzbudiť ľudí k dobrovoľníctvu, ukázať im rôzne možnosti angažovanosti a zmeniť ten kúsok sveta, na ktorý máme dosah. Pre organizácie je to skvelá príležitosť predstaviť verejnosti svoju činnosť a získať nových priaznivcov či dobrovoľníkov. Ak ste si ešte nevybrali aktivitu, máte poslednú šancu,“ dopĺňa Dominika Hradiská.

Program pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky je dostupný na webe www.tyzdendobrovolnictva.sk.  Záujemcovia si môžu vybrať z ponuky aktivít tú, ktorá ich zaujme priamo v ich okolí, a na webe sa na ňu priamo prihlásiť. Každá aktivita je limitovaná obmedzeným počtom dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, pričom prihlasovanie je možné najneskôr do dvoch dní pred konaním dobrovoľníckej činnosti.