8. novembra 2022 schválila Vláda návrh novely Zákona o dobrovoľníctve, ktorej súčasťou je aj finančný mechanizmus na podporu dlhodobých dobrovoľníckych programov.

Novela zákona o dobrovoľníctve prináša niekoľko zmien týkajúcich sa spolupráce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, ale najmä vytvára finančné podmienky pre systematickú finančnú podporu dobrovoľníckych programov. Najvýznamnejšie zmeny sa týkajú zavedenia akreditácie organizácií v oblasti dobrovoľníckych činností, ktorá bude podmienkou získania finančnej podpory z Ministerstva vnútra SR na rozvoj dlhodobého dobrovoľníctva a zabezpečí zvyšovanie kvality práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami. Aj keď dobrovoľníci a dobrovoľníčky vykonávajú svoju prácu bez nároku na finančnú podporu, ich zapájanie a koordinácia si vyžaduje finančnú podporu. Tá umožní lepšie ľudí k dobrovoľníctvu motivovať, ale tiež ich pripravovať pre výkon dobrovoľníctva či koordinovať.  

Okrem toho novela zavádza ďalšie zmeny, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe zákona od roku 2011 a ukázali sa ako problematické. Medzi ne napríklad patrí zavedenie pozície koordinátora na dobrovoľníkov v organizáciách vysielajúcich alebo prijímajúcich dobrovoľníkov, či potvrdenia o rozvoji vedomostí a zručností získaných v dobrovoľníctve, ale tiež novú úpravu členstva a dobrovoľníctva a firemného dobrovoľníctva. Dôležitým je tiež vyjasnenie úhrady nákladov pri výkone dobrovoľníckej činnosti, ktorá umožní jasnejšie vymedziť skutočnosť, že pri dobrovoľníckej činnosti nie je možné vyplácať finančnú odmenu za jej výkon iba uhrádzať dobrovoľníkom preukázateľne vynaložené výdavky.  

Novelu zákona pripravila pracovná skupina zložená zo zástupcov ministerstiev a mimovládnych neziskových organizácií, ktorú koordinovala Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií a Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti. Veríme, že novela získa podporu aj v parlamente a my sa posunieme k vyspelým krajinám, pre ktoré podpora dobrovoľníctva a aktívnych občanov je aj v záujme štátu.