Konferencia bola plná inšpirácie a dobrých príkladov

Konferencia Dobrovoľníctvo ako príležitosť na rozvoj sa uskutočnila 11. októbra 2022 v Banskej Bystrici. Zúčastnilo sa jej vyše 100 účastníkov a účastníčiek, žiakov a žiačiek základných a stredných škôl, učiteľov a učiteliek, zástupcov a zástupkýň z mimovládneho sektora a samospráv.

Cieľom konferencie bolo priblížiť stratégiu service learning ako nástroj rozvoja sociálnych a občianskych kompetencií mladých ľudí a výchovy k dobrovoľníctvu v prostredí základných a stredných škôl. Konferencia prezentovala výsledky medzinárodného projektu SLUSIK a príklady dobrej praxe realizácie service learningových projektov na Slovensku i v zahraničí. 

Hlavní organizátori konferencie boli Pedagogická́ fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. Konferencia bola súčasťou projektu Service Learning Upscaling Social Inclusion for Kids (SLUSIK) spolufinancovaného z programu Európskej únie Erasmus+. Súčasťou tohto podujatia bolo aj odovzdávanie ocenení Angažovaná škola – národná cena za service learningový projekt, ktoré podporil Nadačný fond Kaufland a Nadácia Slovenskej sporiteľne.

V úvode vystúpila pani dekanka Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Lenka Rovňanová,  ktorá privítala účastníkov a účastníčky. Nakoľko v téme dobrovoľníctva je významným predstaviteľom Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, príhovor na diaľku prezentoval aj Filip Vagač, ktorý je splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. 

Service learning je stratégia, ktorá sa rozvíja vo všetkých stupňoch formálneho vzdelávania aj v rámci neformálneho vzdelávania. Je to stratégia, ktorá vedia mladých  ľudí k dobrovoľníctvu, k službe pre iných. V rámci projektu SLUSIK spolupracovali na rozvoji tejto stratégie univerzity a základné a stredné školy v 5 krajinách Európy. O výsledkoch tohto projektu informovala koordinátorka projektu za Univerzitu Mateja Bela Alžbeta Brozmanová Gregorová.  

V ďalšej časti vystúpili zástupcovia 3 samosprávnych krajov, ktorí prezentovali dobré príklady praxe ako ich samosprávy podporujú dobrovoľnícvo mládeže. Na konferencii vystúpila Lucia Vadovičová za Krajskú rozvojovú a inovačnú agentúru Trnavského kraja, Marcel Rypák z Rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja a Lucia Sivoková z Banskobystrického samosprávneho kraja.

Dôležitou súčasťou konferencie bola aj časť venovaná tzv. Živým knihám. Živé knihy je metóda prerozprávania príbehov a vlastných skúseností. Účastníci a účastníčky mali možnosť vypočuť si príbehy dobrovoľníckych projektov v prostredí základných a stredných škôl na Slovensku.

V závere konferencie prebehlo odovzdávanie ocenení Angažovaná škola – národná cena za service learningový projekt. Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií pre školy realizujúce service learningové aktivity spustila v roku 2020 národné oceňovanie Angažovaná škola, ktoré pripravuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Toto oceňovanie je súčasťou medzinárodného oceňovania v celom regióne strednej a východnej Európy s názvom Regional Award for Succesfull Service-Learning Practice in Central and Eastern Europe.  

V roku 2022 sa do oceňovania Angažovaná škola prihlásilo 8 škôl s 11 projektami, z ktorých hodnotiaca komisia vybrala 6 finalistov -projektov a z nich dvoch víťazov – jedného v kategórii základných škôl a jedného v kategórii stredných škôl.

Víťazom v kategórii Základná škola a držiteľom zlatej značky Angažovaná škola je ZŠ Marcelová s projektom Plníme detské sny. Víťazom v kategórii Stredná škola a držiteľom zlatej značky Angažovaná škola je Gymnáziu Stropkov s projektom Srdce pre seniorov“ Obaja víťazi zároveň postupujú do medzinárodného hodnotenia, ktorého výsledky sa dozvieme 20.10. na online podujatí

Značku Angažovaná škola získavajú aj ďalšie 3 školy. Značku Angažovaná škola 2022 získala Stredná odborná škola podnikania a služieb, Námestovo za projekty Znalosť je život s krídlami a Natura Day. Škola zároveň získava Mimoriadne ocenenie za výnimočnú angažovanosť pri riešení lokálnych problémov. 

Značku Angažovaná škola 2022 ďalej získala Stredná odborná škola beauty služieb, Košice s projektom Chobotničky pre bábätká - pre mamičky. Tento projekt zároveň postúpil aj do medzinárodnej súťaže, ktorej výsledky budú oznámené 20.10. pri online podujatí. Držíme palce, aby projekt oslovil aj medzinárodnú komisiu.

Aj Základné školy mali svoje zastúpenie v skupine ocenených. Komisia pridelila značku Angažovaná škola 2022 aj Základnej škole Pohraničná v Komárne s projektom Mobilná čitáreň.

 

Veríme, že konferencia vytvorila priestor nielen pre učenie sa a vzájomné zdieľanie, ale aj pre neformálne diskusie, ktoré sú počas takýchto podujatí rovnako dôležité ako ich oficiálny program.

 

Link na fotoalbum