Naša účasť na rokovaní k voľnočasovým poukazom z dielne Ministerstva financií SR

Naša kolegyňa Ida Adolfová reprezentovala Platformu na dôležitom rokovaní na pôde Národnej rady SR.

Na pôde Národnej rady SR sa dňa 19.5.2022 uskutočnilo stretnutie Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za účasti predsedu školského výboru NRSR pána poslanca Richarda Vašečku a ministra školstva pána Branislava Gröhling venovanému voľnočasovým poukazom z dielne Ministerstva financií SR.

Vážime si, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR je ochotné diskutovať s organizáciami, ktoré majú mládež ako jednu z hlavných cieľových skupín a že veríme, že aj naše odporúčania budú do návrhu na implementáciu voľnočasových poukazov zahrnuté. Bolo by nešťastné, ak by sa nevyužil prietsor na nastavenie systému tak, aby z neho benefitovalii všetky deti na Slovensku bez rozdielu.