V máji 2022 otvárame ďalší turnus akreditovaného vzdelávacieho programu Service learning vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu. 

Service learning je vyučovacia a učebná stratégia, ktorá spája zmysluplnú dobrovoľnícku službu v komunite so vzdelávanímareflexiou. Ide o spôsob vzdelávania, v rámci ktorého je teoretická príprava prepojená so získavaním praktických skúseností. Pridanou hodnotou service learningu je, že okrem vlastného rozvoja umožňuje pomôcť iným v ich prirodzenom prostredí. 

Účastníci a účastníčky vzdelávacieho programu:

  • spoznajú Koncepciu výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu,
  • naučia sa charakterizovať ciele a princípy výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu,
  • naučia sa rozlišovať medzi rôznymi modelmi service learningu,
  • spoznajú jednotlivé kroky a možnosti realizácie service learningu,
  • vytvoria vlastný plán implementácie service learningu v rámci svojho predmetu.

Najbližší tréning prebehne online 18./24./26. mája, 1./7./9. júna 2022.

Prihlasovací formulár nájdete TU.

 

PS: Dávame do pozornosti aj oceňovanie Angažovaná škola. Školy, ktoré implementujú service learningovú metódu do vzdelávania, majú šancu získať prestížne ocenenie. Viac sa dozviete na www.angazovanaskola.sk.