Na ocenenie Dobrovoľník roka 2021 – odovzdávanie ceny Srdce na dlani bolo naprieč Slovenskom nominovaných 315 dobrovoľníkov a projektov. 

Dobrovoľnícke centrá odovzdávajú ceny dobrovoľníkom na krajskej úrovni a CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum na celoslovenskej. Nominácie do celoslovenského podujatia postúpili z krajských úrovní. Nezávislé krajské hodnotiace komisie posunuli 43 najsilnejších príbehov dobra na celoslovenské ocenenie. Spolu s tromi priamymi nomináciami ich bolo spolu 46. Zasadnutie hodnotiacej komisie prebehlo 9. marca 2022.

5. apríla 2022 sa usktočnilo národné oceňovanie. Podujatie sa konalo pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka a v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu ako implementačnej agentúry podieľajúcej sa na rozvojovej spolupráci pod značkou SlovakAid. 

Záznam z podujatia Dobrovoľník roka 2021 – odovzdávanie ceny Srdce na dlani si môžete pozrieť TU.

 

Prehľad kategórií a ocenených dobrovoľníkov za rok 2021:

1. DOBROVOĽNÍK/DOBROVOĽNÍČKA POMÁHAJÚCI/A NA SLOVENSKU: Martin David

2. A: DOBROVOĽNÍK/DOBROVOĽNÍČKA POMÁHAJÚCI/A V ZAHRANIČÍ: Martin Pavelka

  B: DOBROVOĽNÍK/DOBROVOĽNÍČKA POMÁHAJÚCI/A V ZAHRANIČÍ v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky pod značkou SlovakAid: Ivana Godulová

3. KOORDINÁTOR/KOORDINÁTORKA DOBROVOĽNÍKOV: Paulína Vitovičová

4. DOBROVOĽNÍCKA SKUPINA: Senica 2.0 o.z

5. DOBROVOĽNÍCKY PROJEKT ALEBO DOBROVOĽNÍCKY PROGRAM: Vianočná pošta seniorom

6. PODPORA DOBROVOĽNÍCTVA: Stredná odborná škola podnikania a služieb

7. DLHODOBÁ DOBROVOĽNÍCKA POMOC: Milan Krajňák

 

Členovia hodnotiacej komisie:

- MSc. Lucia KIŠŠ, generálna riaditeľka sekcie hospodárskej a rozvojovej spolupráce Ministerstva

zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

- Mgr. Tomáš Jacko, PhD., lektor, Katedry verejnej správy a regionálneho rozvoja, Národohospodárska

fakulta, Ekonomickej univerzity v Bratislave,

- Mgr. Silvia Cochová, PhD., riaditeľka Centra dobrovoľníctva, n.o.

- Ing. Janka Dobrocká, MBA, členka revíznej komisie CARDO – Národného dobrovoľníckeho centra

- Ing. Mgr. Lukáš Macko, Marketing manager, LeasePlan Slovakia, s.r.o.

- Ing. Mária Gurová, account manager, agentúra CITADELA

 

Gratulujeme všetkým oceneným dobrovoľníkom a ďakujeme partnerom!

SnD loga partnerov