Koncoročné slávnostné ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí pomohli iným bez nároku na honorár, sa tento rok nieslo pod záštitou Splnomocnenca Úradu vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martina Giertla.

Spomedzi 137 nominácií v Bratislavskom, Žilinskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji nezávislé hodnotiace komisie v každom regióne spolu udelili až 45 cien Srdce na dlani 2018.

V  Žilinskom kraji  oceňovali v 9 kategóriách, v Bratislavskom v 6. V Banskobystrickom kraji sa rozhodli udeliť viac ako jedno ocenenie až v troch kategóriách. Spoločného ocenenia sa napríklad dočkali všetci tí, ktorí naprieč rokmi svojim pričinením pomohli k oprave ikonickej banskoštiavnickej Kalvárie. Za posledných 13 rokov ich bolo takmer 5000! V Prešovskom kraji odovzdali spolu 13 ocenení. Tu po prvýkrát udelili cenu v kategórii firma/živnostník, ktorá reprezentuje firemné dobrovoľníctvo.

Snahou Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, ako organizácie pôsobiacej na národnej úrovni, bolo tento rok vytvorenie zázemia a podpory pre krajské oceňovania, zjednotenie systému nominácií a vytvorenie spoločného priestoru pre prezentáciu a podporu tohto oceňovania na jednom mieste – novom webe.

Ako uviedla koordinátorka Srdca na dlani za Platformu dobrovoľníckych centier a oraganizácií Mária Joklová: „Väčšina dobrovoľníckych centier sa naladila na spoločnú vlnu a prijala Minimálny štandard štatútu Srdce na dlani. Vypracovaný bol na základe aktívneho pripomienkovania a zohľadnenia špecifík jednotlivých regiónov. Výsledkom nášho dlhodobého snaženia je aj nový web www.srdcenadlani.sk, ktorého úlohou je šíriť, podporovať a propagovať dôležitosť oceňovania dobrovoľníckej práce na Slovensku.“

Ocenenia sa v januári 2019 dočkajú ešte dobrovoľníci v meste Nitra, a v Košiciach. Tu sa ceremoniál uskutoční pri príležitosti slávnostnej inaugurácie Košíc ako Európskeho hlavného mesta dobrovoľníctva 2019.