V rámci projektu Služby II., na ktorý čerpáme dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, sme našim členom ponúkli bezplatné supervízne stretnutia. Prvé z nich využili v Klube detskej nádeje. 

Supervízne stretnutia sú skvelým spôsobom, ako prehodnotiť akúkoľvek problematiku týkajúcu sa práce s dobrovoľníkmi v organizácii.

Aj preto sa vždy tešíme, keď môžeme našim členom ponúknuť takéto bezplatné stretnutia s akreditovanými supervízormi, ktorí sa nestranne dokážu pozrieť na ich organizáciu a uchopiť pálčivé témy s istým nadhľadom. 

V pondelok 12. novembra sme jednu z takýchto supervízii zrealizovali v Bratislave, kde Mgr. Marta Špaleková, ako akreditovaná supervízorka viedla približne 2-hodinové stretnutie šité na mieru. 

IMG 20181112 173457IMG 20181112 173457

Supervízie môžeme realizovať vďaka projektu Služby II. Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014-2020", ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže. 

Screenshot 2018 09 18 10.35.37