Veľmi sa tešíme, že sa spolu s nami rozhodli posúvať latku v úrovni manažovania dobrovoľníkov na Slovensku a absolvovali náš akreditovaný tréning.

Štyri intenzívne dni v Bnskej Bystrici za účasti štyrok lektoriek mali za výsledok tucet vyškolených koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníkov a dobrovoľníčok z rôznych organizácií na Slovensku. V dňoch 15. - 18.10. sa počas 32 intenzívnych výučbových hodín dozvedeli všetko potrebné, čo budú potrebovať k úspešnému manažovaniu, ako aj vypracovaniu dobrovoľníckeho programu vo svojej organizácii. Ten odovzdajú ako svoju záverečnú prácu a ak bude v poriadku, získajú certifikát akreditovaný ministerstvom školstva.

m4m4m4

Akreditovaný tréning Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok organizujeme 2x ročne a aj tentokrát bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014 - 2020", ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

 Screenshot 2018 09 18 10.35.37