Organizácie z 5 európskych krajín budú spolupracovať v rámci medzinárodného projektu na rozvoji  nových nástrojov v manažmente dobrovoľníctva a vzdelávaní koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníckych programov.

„Levol-app“ je 28 mesačný projekt strategickej spolupráce financovaný v rámci programu Erazmus+, ktorý spája skúseností organizácií z odlišných kontextov s cieľom rozvoja programov zameraných na vzdelávanie organizácií pracujúcich s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami. Projekt je koordinovaný organizáciou Pista Mágica – Associação (Portugalsko) s podporou Neo Sapiens (Španielsko), Associazione di Promozione Sociale Futuro Digitale (Taliansko), Platformou dobrovoľníckych centier a organizacií (PDCO) (Slovensko) a Birmingham voluntary Service Council (BVSC) (Anglicko).

Predmetom tejto spolupráce je výmena príkladov dobrej praxe v rámci tréningu organizácií zodpovedných za rozvoj manažmentu v oblasti dobrovoľníctva na regionálnej a medzinárodnej úrovni. V rámci projektu bude vytvorená online platforma v piatich jazykoch pre podporu organizácií  a kompetencií koordinátorov v rozvoji ich dobrovoľníckych programov tak, aby dokázali lepšie angažovať dobrovoľníkov a dobrovoľníčky ako aktívnych občanov a občianky.

Prvé medzinárodné stretnutie sa koná za účasti všetkých partnerských krajín od 16.01.2018 do 19.01.2018 v španielskom Logroñe. Cieľom tohto stretnutia je stanoviť špecifické vzdelávacie ciele materiálov vytvorených v rámci projektu a zdieľať zistenia z prvej fázy realizácie projektu zameranej na mapovanie potrieb organizácií vo vzťahu k manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

Viac informácií získate na stránke projektu https://www.levol-app.eu/) alebo na facebooku https://www.facebook.com/Levol-app-775162709275065/.