Na jeho vývoji spolupracuje 5 partnerských organizácií v rámci medzinárodného projektu „Levol-app“ vrátane slovenskej Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií. 

Doposiaľ mohli koordinátori dobrovoľníkov zlepšovať svoje zručnosti len fyzickou účasťou na tréningoch a workshopoch. Nová aplikácia vo forme e-learningu im to umožní na diaľku a v čase, ktorý im vyhovuje. Tým uľahčí riadenie a zapájanie dobrovoľníkov do aktivít MVO a pomôže zlepšovať kompetencie a profesionálne schopnosti koordinátorov v oblasti manažmentu dobrovoľníctva.

Ako uviedla prezidentka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD. „v dňoch 8. – 11. 10. 2018 sa v Banskej Bystrici uskutoční druhé medzinárodné projektové stretnutie s cieľom vytvoriť špecifické detaily tejto aplikácie, zdieľať vypracované podklady v piatich jazykoch a zlúčiť ich s už existujúcim intelektuálnym obsahom, aby vytvorili jeden celok.“

Vývoj online nástroja je súčasťou projektu „Levol-app“. Ide o 28-mesačné strategické partnerstvo financované z programu Erasmus + v rámci Kľúčovej akcie 2, zameranej na rozvoj odborného vzdelávania a prípravy. Projekt v trvaní od 1. októbra 2017 do 31. januára 2020 koordinuje portugalská organizácie Pista Mágica – Associação s podporou španielskej organizácie Neo Sapiens, spolu s talianskou Associazione di Promozione Sociale Futuro Digitale, Birmingham voluntary Service Council (BVSC) z Veľkej Británie a slovenskou Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií. Cieľom tejto iniciatívy je spolupráca a výmena osvedčených postupov týkajúcich sa odbornej prípravy osôb zodpovedných za tvorbu a koordináciu dobrovoľníckych programov na národnej a medzinárodnej úrovni.

 

Aktivity a výstupy projektu môžete tiež sledovať na internetovej stránke http://www.levol-app.eu/, na  Facebooku https://www.facebook.com/Levol-app-775162709275065/.