Dňa 18. mája 2017 sa v Banskej Bystrici uskutoční  konferencia o vzdelávaní koordinátorov dobrovoľníkov a dobrovoľníčok pracujúcich na rozvojových projektoch. Konferenciu organizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v rámci medzinárodného projektu EVOLVET.   

Program konferencie nájdete v slovenskom jazyku: TU  (english version – program)

EVOLVET (European VOLunteer coordinators Vocation Education and Training – Odborné vzdelávanie a príprava koordinátorov dobrovoľníkov v Európe) je dvojročný projekt, ktorý začal v roku 2015. Koordinuje ho španielska organizácia CONGDCAR. Podieľa sa na ňom šesť ďalších organizácií pracujúcich v oblasti vzdelávania alebo sociálnej inklúzie. Partnermi projektu sú: Südwind Agentur (Rakúsko), Art in Tanzania Ry (Fínsko), LVIA (Taliansko), Fund for Intercultural Education (Poľsko), Pista Mágica – Associação (Portugalsko) a aj Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií (Slovensko).

Cieľom projektu za uplynulé takmer dva roky bolo vytvoriť štandardizovaný súbor materiálov potrebných pre vzdelávanie koordinátorov dobrovoľníkov v Európe. Súbor týchto materiálov, resp. vytvorená publikácia im poskytne zručnosti a kompetencie potrebné pre riadenie rozvojových projektov. Publikácia a s ňou súvisiace materiály zároveň pomôžu koordinátorom aj pri vzdelávaní a školení dobrovoľníkov, ktorí sa na rozvojových projektoch priamo zúčastňujú.Počas realizácie projektu sa partneri projektu podelili o svoje vedomosti a materiály v oblasti vzdelávania koordinátorov dobrovoľníkov, ktoré v ich krajinách už existujú a spoločne vytvorili súbor nástrojov, ktoré boli následne testované na priamo na koordinátoroch dobrovoľníkov pracujúcich v rozvojových organizáciách.

V projekte sme tiež využili existujúce systémy uznávania vzdelávania – či už formálneho, neformálneho alebo informálneho. V rámci projektu sa koordinátori dobrovoľníkov zo všetkých zapojených krajín – teda aj zo Slovenska – zúčastnili na medzinárodných stretnutiach a vzdelávaniach zameraných na koordinovanie dobrovoľníkov a to tak doma ako aj v zahraničí.

V prípade, že sa chcete dozvedieť viac, navštívte webstránku projektu EVOLVET (http://www.evolvetproject.eu/), sledujte projekt na Facebooku (https://www.facebook.com/Evolvet project-112978182396674/?fref=ts), prípadne kontaktujte Platformu dobrovoľníckych centier a organizácií (www.dobrovolnickecentra.sk).

Projekt EVOLVET môžeme realizovať vďaka podpore Európskej komisie prostredníctvom Programu Erasmus+ – KA2: Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy.