Dzručnosti

KTO SME?

Platforma 
dobrovoľníckych centier a organizácií

vznikla v auguste 2011 ako výsledok aktivít Európskeho roku dobrovoľníctva 2011 a neformálnych sieťovacích aktivít dobrovoľníckych centier, ktoré na Slovensku existujú už od roku 2009.

Hlavným cieľom Platformy je podporovať vytváranie priaznivého prostredia pre rozvoj dobrovoľníctva vo všetkých jeho podobách a oblastiach.

Platforma združuje dobrovoľnícke centrá a organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi na Slovensku a svoje ciele napĺňa najmä prostredníctvom nasledovných činností:

  • budovaním infraštruktúry dobrovoľníctva,
  • obhajobou právneho a ekonomického postavenia dobrovoľníckych centier a dobrovoľníckych organizácií,
  • presadzovaním finančnej podpory dobrovoľníctva,
  • začleňovaním dobrovoľníctva do legislatívy smerujúcej k jeho podpore,
  • podporou vzniku a rozvoja pracovnej pozície koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníkov v mimovládnych a verejných organizáciách,
  • presadzovaním dobrovoľníctva ako nástroja neformálneho vzdelávania,
  • presadzovaním dobrovoľníctva ako nástroja prípravy pre trh práce.

Kontakt:

 

  • 421 904 368 693
  • platforma(at)dobrovolnickecentra.sk 

 

AKTUALITY

Tréning tréneriek I.
október 2016  
S cieľom vyškoliť nové trénerky pre Platformu dobrovoľníckych centier a organizácií sa v dňoch 10. – 11. októbra 2016 uskutočnila prvá časť tréningu tréneriek Manažmentu dobrovoľníkov...
V dňoch 27.-30.9.2016  sme v Košiciach robili tréning so zameraním na znevýhodnených mladých ľudí. Ďakujeme účastníkom za aktívnu účasť a lektorom za inšpirácie. Za skvelú atomféru hovoria...
Pozývame Vás na tréning Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok so zameraním na znevýhodnených mladých ľudí , ktorý realizujeme v Banskej Bystrici v termíne 21. - 24. novembra...
Dobrovoľnícke centrá v 6 krajoch na Slovensku pripravili inšpirácie ako sa zapojiť do dobrovoľníctva. Prinášame Vám stručný prehľad o jednotlivých ponukách. Vyberte si :) 


Všetky novinky...

AKTUALITY