„Levol-app“ je 28 mesačný projekt strategickej spolupráce financovaný v rámci programu Erazmus+, ktorý spája skúseností organizácií z odlišných kontextov.

Predmetom spolupráce 5 partnerov je výmena príkladov dobrej praxe v rámci tréningu organizácií zodpovedných za rozvoj manažmentu, ako aj v oblasti dobrovoľníctva na regionálnej a medzinárodnej úrovni. V rámci projektu bude vytvorená ONLINE PLATFORMA v piatich jazykoch pre podporu organizácií  a kompetencií koordinátorov v rozvoji ich dobrovoľníckych programov tak, aby dokázali lepšie angažovať dobrovoľníkov a dobrovoľníčky ako aktívnych občanov a občianky.

Jeho cieľom je rozvoj programov zameraných na vzdelávanie organizácií pracujúcich s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami. Projekt je koordinovaný organizáciou Pista Mágica – Associação (Portugalsko) s podporou Neo Sapiens (Španielsko), Associazione di Promozione Sociale Futuro Digitale (Taliansko), Platformou dobrovoľníckych centier a organizacií (PDCO) (Slovensko) a Birmingham voluntary Service Council (BVSC) (Anglicko).

pista magica   futuro digitale           neo sapiens   platforma  bsvc

Organizácie z 5 európskych krajín tak spolupracujú v rámci medzinárodného projektu na rozvoji  nových nástrojov v manažmente dobrovoľníctva a vzdelávaní koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníckych programov.

Viac informácií o projekte nájdete po kliknutí TU

O vytvorenej on-line aplikácii na vzdelávanie v manažmente dobrovoľníctva si môžete prečítať TU.