Trvanie projektu: november 2014 – apríl 2016

Medzinárodný projekt Wake-up Call spojil
partnerov z piatich krajín EÚ, ktorí si dali za cieľ zvýšiť kvalitu manažmentu dobrovoľníkov
a špeciálne sa zamerali na pozíciu Koordinátora/ky dobrovoľníkov.

V projekte sme vytvorili:

Súčasťou projektu bola realizácia
výskumu týkajúceho sa role a profilu koordinátora dobrovoľníkov, jeho
profesionálnych a osobných vlastností, ako aj štandardov kvality práce s
dobrovoľníkmi. Na Slovensku vyplnilo dotazník 130 respondentov.

Súhrnná správa týkajúca
sa výsledkov prieskumu.

Kompletné výsledky dotazníka nájdete TU.  

Aj vďaka inšpiráciám z tohto projektu
sa Platforme podarilo dostať pozíciu Koordinátora
dobrovoľníkov
 do národnej sústavy povolaní.

Výsledky a výstupy projektu sme
predstavili na medzinárodnej konferencii
v Bukurešti
 a na celoslovenskej konferencii v Bratislave s názvom „Koordinátor dobrovoľníkov ako profesia – ideál či realita?“, na ktorej sa
zúčastnilo 99 účastníkov a účastníčok.

Výstupy projektu v anglickom
jazyku nájdete na http://conference.provobis.ro/.

Hlavným koordinátorom projektu je
asociáciaProVobis
z Rumunska
. Ďalšími partnermi projektu sú SMART z Chorvátska, Brivpratigais.lv z
Lotyšska, Önkéntes Központ
Alapítvány
 z Maďarska
a Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. 

resized__250x70_erasmus_logo_mic

Projekt bol podporený programom Európskej únie