znacka_kvality3.png

 

 

Informácie ako získať značku kvality pre organizácie

Čo znamená značka kvality pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky 

Zoznam držiteľov značky kvality

 

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“,

ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

logo_MSVVAS_SR iuventa_logo_sk__1_