V rámci medzinárodného projektu EVOLVET sa uskutočnilo v dňoch 26. až 29. apríla 2017 záverečné stretnutie partnerov projektu EVOLVET. Stretnutie sa konalo v portugalskom meste Porto za účasti trinástich zástupcov partnerských organizácií. Spoločne vyhodnotili naplnené ciele projektu a dokončili posledné úpravy publikácie, na ktorej pracovali posledné dva roky. Záverečné stretnutie tak bolo bodkou za projektom EVOLVET.

Projekt EVOLVET (European VOLunteer coordinators Vocation Education and Training je zameraný na dborné vzdelávanie a príprava koordinátorov dobrovoľníkov v Európe). Začal v roku 2015 a realizovať ho môžeme vďaka podpore Európskej komisie prostredníctvom Programu Erasmus+ – KA2: Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy.

Projektu EVOLVET koordinuje španielska organizácia CONGDCAR. Podieľa sa na ňom šesť ďalších organizácií pracujúcich v oblasti vzdelávania alebo sociálnej inklúzie. Partnermi projektu sú: Südwind Agentur (Rakúsko), Art in Tanzania Ry (Fínsko), LVIA (Taliansko), Fund for Intercultural Education (Poľsko), Pista Mágica – Associação (Portugalsko) a aj Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií (Slovensko).

Cieľom projektu bolo vytvoriť štandardizovaný súbor materiálov potrebných pre vzdelávanie koordinátorov dobrovoľníkov v Európe. Počas realizácie projektu sa partneri projektu podelili o svoje vedomosti a materiály v oblasti vzdelávania koordinátorov dobrovoľníkov, ktoré v ich krajinách už existujú a spoločne vytvorili súbor nástrojov, ktoré boli následne testované na priamo na koordinátoroch dobrovoľníkov pracujúcich v rozvojových organizáciách.

V projekte sme tiež využili existujúce systémy uznávania vzdelávania – či už formálneho, neformálneho alebo informálneho.

Viac informácií nájdete tu:

webstránka projektu EVOLVET: http://www.evolvetproject.eu/

facebooková stránka: https://www.facebook.com/Evolvet project-112978182396674/?fref=ts

webová stránka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií www.dobrovolnickecentra.sk


erasmus_logo_micProjekt EVOLVET môžeme realizovať vďaka podpore Európskej komisie prostredníctvom Programu Erasmus+ – KA2: Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy.