Pozývame vás na konferenciu Dobrovoľníctvo ako nástroj zmeny, ktorá sa uskutoční 17. októbra 2023 v Poprade.

Súčasťou je vedecká medzinárodná konferencia Neformálne vzdelávanie v príprave budúcich pomáhajúcich profesionálov/lok a Národné oceňovanie Angažovaná škola 2023.

Program:

 • 9:00 – 9:30 Registrácia
 • 9:30 – 9:45 Otvorenie konferencie
 • 9:45 – 10:40 Panelová diskusia
 • 10:40 – 11:00 Coffee break
 • 11:00 – 12:00 Príbehy dobrovoľníckych projektov v prostredí základných a stredných škôl na Slovensku
 • 12:00 – 13:00 Obed
 • 13:00 – 14:30 Workshopy pre žiakov a pre učiteľov: 
  • Aktivita pre žiakov - outdoorová zážitková aktivita
  • Workshop pre učiteľov na tému "Supervyhorená generácia" - Alenka Tomanová, YouthWatch Slovensko (YouthWatch spolu s trendovou agentúrou Trendwolves (Belgicko) zbiera a analyzuje aktuálne trendy medzi mladými na Slovensku. Workshop prináša informácie o niekoľkých trendoch, ktoré reflektujú zmeny v životnom štýle mladých ľudí na Slovensku. Informácie sú získané z rozhovorov s mladými ľuďmi a doplnkovým zisťovaním cez siete spolupracujúcich organizácií. Trend je zmena v správaní, postojoch, hodnotách mladých ľudí a súčasnej generácie.)
  • Vedecká časť: "Neformálne vzdelávanie vo svete a u nás"- V rámci tejto časti programu zistíte, aký prínos má neformálne vzdelávanie pre rozvoj vedomostí, zručností a postojov pomáhajúcich profesionálov. Spoznáte aktuálny stav a príklady dobrej praxe neformálneho vzdelávania na Slovensku a v zahraničí. Odnesiete si nielen informácie, ale aj inšpiráciu o tom, kde a ako sa môžete ďalej vzdelávať. Prednášajúce: doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD. (Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici), Miroslava Tokovska, PhD. (Kristiania University  College, Oslo, Norway), doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD. Mgr. Jana Šolcová,  PhD. (Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici), Ing. Zuzana Gallayová, PhD. (Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Zvolen)
 • 14:30 – 15:00 Coffee break
 • 15:00 – 16:00 Vyhlásenie víťazov ocenenia Angažovaná škola 2023 a odovzdávanie cien

Registrácia na konferenciu je otvorená do 6.10.2023. Link na registračný formulár: TU.

Účasť na konferencii je bezplatná, počas konferencie bude pre účastníkov a účastníčky zabezpečený obed. 

Hlavní organizátori konferencie sú Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. 

Konferencia je podporená z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Nadačného fondu Kaufland, Nadácie centra pre filantropiu, programu VERA financovaného z Európskej únie.

Pozvánka na stiahnutie