Dobrovoľníci k nám prišli z Talianska, Španielska a Francúzska a okrem kultúrnej výmeny na nich čakal aj bohatý program.

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií od 17.6 do 2.7.2023 hosťovala tím zahraničných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v rámci projektu Európskeho zboru solidarity.

Zahraniční dobrovoľníci prišli počas Týždňa dobrovoľníctva a mali možnosť vyskúšať si venčenie psíkov pre Zvolenský útulok, pripraviť si vzdelávacie aktivity o multikulturalizme pre žiakov základnej školy, pripravovať Pride, vidieť zákulisie Štátnej vedeckej knižnice a pomáhať s indexáciou a prepravou kníh. Okrem toho dobrovoľníci mali možnosť predstaviť svoje krajiny, kultúry, ale aj motivácie k dobrovoľníctvu na komunitnom podujatí.

Dobrovoľníci tiež pomáhali zveľadiť priestor pre mládež v Banskej Bystrici a v domove sociálnych služieb pomáhali s úpravou záhrady. „Možnosť vyskúšať si tak pestré dobrovoľnícke aktivity s rôznymi ľuďmi bola pre mňa určite jedinečná skúsenosť,“ poznamenala dobrovoľníčka z tímu. Počas aktivít sa dobrovoľníci učili predovšetkým tímovej spolupráci, komunikácii, kooperácii a empatii. „Aj keď som na mieste, kde som nikdy nebol a ďaleko od svojho domu, necítim sa tu osamelo, naopak s ľuďmi okolo mňa sa veľa smejeme a užívame si každý okamih tu,“ doplnil jeden z dobrovoľníkov. Okrem toho dobrovoľníci spoznávali novú kultúru, nové miesta a ich históriu.