Okrúhle stoly sa uskutočnia v Banskej Bystrici, Prešove a Trnave posledný júnový týždeň.

V roku 2013 vytvorila pracovná skupina menovaná splnomocnencom vlády SR pre ROS na základe uznesenia vlády SR národný Program rozvoja dobrovoľníctva a dobrovoľníckych centier

Ambiciózny plán, ktorý pokrýval viaceré oblasti dobrovoľníctva, bol podkladom pre advokačné aktivity Platformy počas celých 10 rokov. 

Počas tohtoročného Týždňa dobrovoľníctva sa chceme pozrieť na naplnenie stanovených cieľov Programu a participatívnym spôsobom vytvoriť plán na ďalšie roky.

Pozývame zástupcov a zástupkyne všetkých sektorov, ktorých zaujíma téma dobrovoľníctva, venujú sa jej a chcú prispieť svojou expertízou a skúsenosťami k tvorbe plánu rozvoja dobrovoľníctva na okrúhle stoly, ktoré sa budú konať:

  • 27.6.2023 v Trnave
  • 28.6.2023 v Prešove
  • 29.6.2023 v Banskej Bystrici              

vždy od 10:00 do 15:00.

 

Registrácia je možná do 18.6.2023 cez prihlasovací formulár.  

Z kapacitných dôvodov si vyhradzujeme právo potvrdiť účasť tým záujemcom a záujemkyniam, ktorých skúsenosti prispejú k vytvoreniu čo najpestrejšej pracovnej skupiny. Definitívne potvrdenie registrácie s detailmi stretnutia dostanú vybrané osoby 19.6.2023.

Ostatní záujemcovia a záujemkyne budú mať možnosť participovať na online stretnutí v septembri 2023, kde budú prezentované výstupy z okrúhlych stolov spracované do draftu Plánu rozvoja dobrovoľníctva. Draft Plánu bude možné na stretnutí komentovať a dopĺňať. 

Aktivita je spolufinancovaná zo zdrojov Európskej únie.