Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR zriaďuje pod Monitorovacím výborom pre Program Slovensko spolu 7 komisií. Do 30. decembra 2022 je možné zasielať nominácie na členov/členky do komisií pracujúcich pod Monitorovacím výborom.

Sú zriaďované nasledovné komisie:

  • Cieľ 1: Inteligentnejšia Európa: 2 pozície + 1 náhradník
  • Cieľ 2: Ekologickejšia, nízkouhlíková Európa: 2 pozície + 1 náhradník
  • Cieľ 3: Prepojenejšia Európa: 1 pozícia + 1 náhradník
  • Cieľ 4: Sociálnejšia Európa: 2 pozície + 1 náhradník
  • Cieľ 5: Európa bližšie k občanom: 2 pozície + 1 náhradník
  • Fond spravodlivej transformácie: 2 pozície + 1 náhradník
  • Marginalizované rómske komunity: 1 pozícia + 1 náhradník

Nominovať kandidátov/ky, je možné do 30.12.2022 (do konca dňa), prostredníctvom vyplnenia elektronického formulára na adrese: https://forms.gle/k6q7SpCFyB6B6CTb6

Výsledky výberového procesu ohlásime 16.01.2023 na webovej stránke úradu splnomocnenca vlády Ministerstvo vnútra SR - Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.