Cieľom programu je podporiť zavádzanie dobrovoľníckych programov do oblasti sociálnych služieb v rámci procesov ich deinštitucionalizácie a práce s komunitou. Prihlásenie do tohto BEZPLATNÉHO programu je otvorené do 31. októbra. Počet miest je limitovaný.

 Ponúkame: 

  • akreditovaný tréning Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok so zameraním na dobrovoľníctvo v sociálnych službách v rozsahu 32 hod. Forma tréningu: 3 dni prezenčne v Banskej Bystrici na PF UMB + 2 popoludnia online
  • konzultácie k príprave manuálu pre dobrovoľnícky program v organizácii
  • pomoc s prípravou pracovníkov a pracovníčok organizácie na príchod dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
  • pomoc s vypĺňaním žiadosti o dotáciu na podporu dobrovoľníckej činnosti, ktoré spravuje MPSVaR
  • podporné skupinové online stretnutia počas implementácie dobrovoľníckych programov

Prihlasovanie je otvorené do 31. októbra 2022 - TU.

Organizátor poskytuje účastníkom počas prezenčných stretnutí raňajky a obedy a kryje náklady na organizačné zabezpečenie tréningu. Náklady na dopravu a prípadné ubytovanie sú v réžii účastníkov/čok.

Viac info o tréningu a podmienkach účasti nájdete na našom webe - v časti Akreditovaný tréning manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

Leták na stiahnutie