Organizácie otvorili aj tento rok množstvo jednorazových dobrovoľníckych príležitostí, vďaka ktorým si mohol ktokoľvek na Slovensku vyskúšať, aké je to byť dobrovoľníkom. Do Týždňa dobrovoľníctva 2022 sa zapojilo celkovo 3447 ľudí.

V poradí už 14. ročník národnej kampane Týždeň dobrovoľníctva zorganizovala Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií spolu s krajskými dobrovoľníckymi centrami: Bratislavské dobrovoľnícke centrum, Centrum dobrovoľníctva Banská Bystrica, Nitrianske centrum dobrovoľníctva, Prešovské dobrovoľnícke centrum, Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja a Žilinské dobrovoľnícke centrum.  

Do národnej kampane Týždňa dobrovoľníctva 2022 sa zapojilo 175 organizácií a celkovo 3447 účastníkov. Tohtoroční účastníci Týždňa dobrovoľníctva venovali celkovo takmer 10 000 hodín svojho času, čo pri prepočte na ekonomickú hodnotu práce predstavuje vyše 53-tisíc eur* venovaných dobrovoľníctvu.

Týždeň dobrovoľníctva je za nami a v Platforme dobrovoľníckych centier a organizácií sme nadšené koľko organizácií a dobrovoľníkov sa zapojilo. Podľa čísel vyzerá, že naozaj sa nám podarilo odštartovať a nadchnúť ľudí pre dobrovoľníctvo. Veríme však, že to nebolo len o číslach a v mnohých organizáciách sa podarilo urobiť veľké množstvo práce, bol čas aj na diskusie a nadviazali sa nové priateľstvá či spolupráce. Zároveň som optimista a verím, že aj tí, čo sa zúčastnili Týždňa dobrovoľníctva prvýkrát, sa zapoja opakovane,“ dopĺňa Veronika Kosková, programová manažérka  Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií a koordinátorka Týždňa dobrovoľníctva na národnej úrovni.

Týždeň dobrovoľníctva 2022 bol podporený z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

*údaj vychádza z prepočtu odpracovaných hodín a hrubej mzdy za rok 2021 v príslušnej platovej triede klasifikácie zamestnaní – Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci