Pozývame vás na konferenciu, ktorá sa uskutoční 11. októbra 2022 v Banskej Bystrici.

Cieľom konferencie je priblížiť stratégiu service learning ako nástroj rozvoja sociálnych a občianskych kompetencií mladých ľudí a výchovy k dobrovoľníctvu v prostredí základných a stredných škôl. Konferencia prezentuje výsledky medzinárodného projektu SLUSIK a príklady dobrej praxe realizácie service learningových projektov na Slovensku i v zahraničí. Jej súčasťou je aj oceňovanie škôl, ktoré sa venujú výchove mladých ľudí k dobrovoľníctvu na Slovensku a môžu byť inšpiráciou pre ostatné školy. 

Program:

  • 8:30 – 9:00 Registrácia
  • 9:00 – 9:45 Otvorenie konferencie, Service-learning ako stratégia rozvoja kompetencií mladých ľudí - prezentácia výsledkov projektu SLUSIK
  • 9:45 – 10:30 Dobrovoľníctvo ako príležitosť na rozvoj - ako samosprávy na Slovensku podporujú dobrovoľnícvo mládeže
  • 10:30 – 11:00 Coffee break
  • 11:00 – 13:00 Príbehy dobrovoľníckych projektov v prostredí základných a stredných škôl na Slovensku
  • 13:00 – 14:00 Obed
    14:00 – 15:00 Vyhlásenie víťazov ocenenia Angažovaná škola 2022 a odovzdávanie cien

Registrácia na konferenciu je otvorená do 30.9.2022. Link na registračný formulár: TU.

Účasť na konferencii je bezplatná, počas konferencie bude pre účastníkov a účastníčky zabezpečený obed. 

Hlavní organizátori konferencie sú Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. Konferencia je súčasťou projektu Service Learning Upscaling Social Inclusion for Kids, číslo 621448-EPP-1- 2020-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN spolufinancovaného z programu Európskej únie Erasmus+.

Konferencia je podporená z Nadačného fondu Kaufland.

Pozvánka na stiahnutie