Vítame našu novú kolegynku Danielu Ivanovú, ktorá sa bude venovať aplikácii Onsinch a bude pôsobiť aj ako koordinátorka Európskeho zboru solidarity.

Daniela IvanovaDaniela je absolventkou štúdia sociálnej práce na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Počas svojho štúdia sa aktívne venovala dobrovoľníctvu, ktoré pretavila aj do svojho výskumu, kde sa predovšetkým orientovala na manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v organizáciách. Svoje skúsenosti nadobudla a obohatila aj absolvovaním stáže v Národnej rade Slovenskej republiky (2018), spoluprácou na medzinárodnom projekte MYS (My and your stories) (2019), či účasťou na letnom Summers programe (2021), kde spolupracovala s tímom zahraničných dobrovoľníkov na vzniku nových dobrovoľníckych programov a za zmienku stojí aj účasť na krátkodobej študentskej mobilite na univerzite v Lisabone (2022).

"Pôsobiť v tíme šikovných a inšpiratívnych ľudí, ktorí svojou prácou navyše pomáhajú iným, je splneným snom. Navyše táto pracovná pozícia otvára dvere k rozmanitej spolupráci, čo je na jednej strane výzvou a na druhej strane obrovskou príležitosťou prispievať k zmene v lepší svet," uvádza naša nová kolegynka.

Daniela, vitaj v našom tíme :)