Mareena v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií, s podporou UNHCR a iniciatívy Kto pomôže Ukrajine, vás pozýva zapojiť sa do programu podpory zavádzania integračných dobrovoľníckych programov.

Program zahŕňa:

  • bezplatnú účasť na akreditovanom tréningu Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok s dôrazom na špecifiká práce s utečencami (32-hodinový tréning, rozdelený do 3 prezenčných dní a dvoch 4 hodinových online stretnutí),     
  • náklady spojené s ubytovaním a stravou počas tréningu,
  • konzultácie prípravy dobrovoľníckeho programu,
  • skupinové mentoringové online stretnutia až do konca roku 2022,
  • do konca roku 2022 bezplatné využitie aplikácie OnSinch na manažment dobrovoľníkov,
  • finančnú podporu realizácie dobrovoľníckeho programu až do výšky 300€ pre organizáciu.

Cieľom je poskytnúť koordinátorom a koordinátorkám dobrovoľníkov informačnú, kompetenčnú aj finančnú podporu pri implementácii adaptačno – integračných aktivít s utečencami v organizáciách či komunitách. Ich zmyslom je asistovať cudzincom pri integračnom procese prostredníctvom individuálneho dobrovoľníctva, vytvárať priateľské prostredie cez komunitné aktivity spájajúce Slovákov s cudzincami a rozvíjať otvorenú celospoločenskú diskusiu o témach migrácie, integrácie a ich výzvach.

Program je určený pracovníkom/-čkam a dobrovoľníkom/-čkam v mimovládnych organizáciách, verejných inštitúciách, obciach, mestách, školách a pod., ktorí už pracujú  s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, alebo ich plánujú zahrnúť do svojich aktivít a chcú sa venovať aktivitám podporujúcim integráciu utečencov na lokálnej úrovni.

Kapacita programu je 30 ľudí, pričom z jednej organizácie sa môžu prihlásiť maximálne 2 zástupcovia. V prípade väčšieho počtu prihlásených si organizátori vyhradzujú právo vybrať 30 účastníkov.

 

Tréning:

Tréning poskytuje aktuálne teoretické a praktické vedomosti, rozvíja zručnosti potrebné pre prácu s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami a ponúka konkrétne metódy uplatniteľné v práci koordinátoriek a koordinátorov. Tréning je obohatený o teoretické a praktické vedomosti na témy spojené s migráciou a integráciou a rozoberá špecifiká práce s ľuďmi, ktorí sú na úteku.

Úspešní absolventi/-tky kurzu (potrebné je absolvovať minimálne 90 % obsahu tréningu a odovzdať vypracované zadanie manuálu/smernice dobrovoľníckeho programu) získavajú osvedčenie o absolvovaní vzdelávania akreditovaného Ministerstvom školstva SR. 

Tréning bude realizovaný v 2 turnusoch, pričom v jednom turnuse je nutné absolvovať všetky stretnutia:

1) 25. - 27.8.2022 prezenčne v Trenčíne; 30.8.2022 a 6.9.2022 online

2) 8. - 10.9.2022 prezenčne v Košiciach; 13.9.2022 a 20.9.2022 online

 

Konzultácie:

Podmienkou úspešného ukončenia tréningu je odovzdanie písomného spracovania manuálu/smernice dobrovoľníckeho programu. Počas vytvárania obsahu svojho dobrovoľníckeho programu budete mať možnosť všetky časti konzultovať s pridelenou odborníčkou na manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

 

Mentoringové online stretnutia:

Proces zavádzania dobrovoľníckeho programu nie je jednoduchý. S neočakávanými výzvami Vám pomôžu skupinové online stretnutia vďaka výmene skúseností a objavovaniu nových možností.

Finančná podpora:

Organizácia/inštitúcia/obec, ktorú účastník/čka zastupuje môže získať na základe zmluvy o spolupráci podporu do výšky 300€. Súčasťou zmluvy budú dohodnuté ukazovatele implementácie dobrovoľníckeho programu.   

 

Prihlasovanie do 17.8.2022 cez formulár

V prípade otázok sa môžete obrátiť na Veroniku Koskovú (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0908 577 086).