Diskutovali sme o rozvoji mládeže v Žilinskom samosprávnom kraji

Naša kolegyňa Veronika Kosková sa zúčastnila 22. júna 2022 konferencie "NA 1 VLNE". Témou konferencie bol budúcnosť a podpora mládeže v Žilinskom samosprávnom kraji.

Tak ako Európska únia, tak aj Žilinský samosprávny kraj vyhlásil rok 2022 za Rok mládeže. V rámci neho sa uskutočnila aj konferencia NA 1 VLNE (Budúcnosť mládeže v Žilinskom kraji), ktorú organizovala Sekcia pre mládež.

Predstavili sa priority Koncepcie rozvoja mládeže ŽSK 2022 - 2028, hovorilo sa o mladých, akí sú, aké máme o nich predsudky, čo potrebujú, ako sa k nim priblížiť (napr. na sociálnych sieťach), ale aj ako o zraniteľnej skupine z hľadiska duševného zdravia, internetového priestoru, či obetí trestných činov. Počas konferencie sa predstavilo viacero organizácií, ktoré pracujú s mládežou v rámci kraja.

Naša kolegyňa Veronika Kosková vystúpila v rámci panelovej diskusie, kde predstavila aktivity Platformy a vyzdvihla naše aktuálne projekty a vzdelávacie programy. Hovorila taktiež o tom, prečo je dôležité dobrovoľníctvo rozvíjať u mladých ľudí, že to má vplyv na zmenu postoja, nadobudnutie zručností a skúseností. Taktiež sa venovala otázke service learningu a národnému oceňovaniu Angažová škola.

Budeme veľmi radi, ak sa v budúcnosti prehĺbi spolupráca pri rozvoji mládeže s Rozvojovou agentúrou Žilinského samosprávneho kraja a Žilinským dobrovoľníckym centrom.