22.2.2022 sa dostal do pripomienkového konania Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve.

A čoho sa týkajú navrhované zmeny? 
 
Upravuje sa to, čo sa ukázalo po 10 rokoch uplatňovania aktuálneho znenia Zákona ako nefunkčné, zavádza sa akreditácia v oblasti dobrovoľníckych činností ako predpodklad žiadania o dotáciu na podporu dlhodobých dobrovoľníckych programov a vytvoril sa finančný mechanizmus na podporu dobrovoľníctva pod gesciou Ministerstva vnútra SR, ktorý ale začne fungovať až v roku 2025.
 
O ďalších novinkách vás budeme včas informovať.