Výzva pre školy: Zapojte sa do medzinárodného výskumu a implementujte stratégiu service learning zdarma

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií ponúka v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici príležitosť dvom základným školám z Banskej Bystrice a okolia zapojiť sa do medzinárodného výskumu a implementovať na svojej škole výchovu k dobrovoľníctvu prostredníctvom stratégie service learning zdarma.

Realizovaný medzinárodný projekt spája 7 partnerov z 5 členských štátov EÚ s cieľom overiť vplyv service learningových aktivít integrovaných do výučbového procesu na rozvoj sociálnych a občianskych kompetencií žiakov a žiačok. Na základe výskumu vytvorí model založený na stratégii service learning pre školy, ktorý bude oboznamovať deti školského veku s témami súvisiacimi s dobrovoľníctvom a jeho prínosmi. Aktívna účasť v tomto modeli umožní mladej generácii identifikovať, porozumieť a hľadať riešenia výziev v ich komunitách. 

Do unikátneho projektu teraz môžete zapojiť aj vašu školu.

 

Pre koho je ponuka určená

Ponuka je určená základným školám z Banskej Bystrice alebo blízkeho okolia, ktoré chcú počas školského roka 2021/2022 implementovať do učebných osnov jednej triedy 7. alebo 8. ročníka výchovu k dobrovoľníctvu prostredníctvom svetovo rozšírenej stratégie service learning.

Čo škola zapojením sa do projektu získa

V rámci zapojenia sa do tejto výzvy poskytneme školám:

  • zdarma vyškolenie jedného až troch pedagogických zamestnancov a zamestnankýň vybranej školy v téme výchovy k dobrovoľníctvu prostredníctvom stratégie service learning v priebehu septembra,
  • sprevádzanie procesom prípravy plánu implementácie stratégie service learning do učebných osnov,
  • mentoring procesu zavádzania a realizácie stratégie service learning počas celého školského roka 2021/2022 študentmi a študentkami Univerzity Mateja Bela,
  • možnosť zúčastniť sa národného oceňovania Angažovaná škola a získať oficiálnu značku uznávanú Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu ako referenciu kvality,
  • možnosť zúčastniť sa medzinárodného oceňovania Regional Service Learning Award a presadiť sa so školou na úrovni 6 krajín Európy.

Ako zapojiť školu do výskumu

Pre zapojenie sa do výzvy zašlite motivačný list  "Prečo by sme práve my mali byť zapojení" na mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. najneskôr do 9. júla 2021. Zo záujemcov vyberieme 2 školy, ktoré budeme kontaktovať na konci júla.

V prípade otázok a ďalších informácií konktaktujte:
Alžbeta Brozmanová Gregorová, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., +421 907 130 817


Ako vyzerá zapojenie stratégie service learning na škole

Výchovu k dobrovoľníctvu zapája do svojich učebných osnov stále viac škôl na Slovensku s cieľom posilniť kompetencie žiakov a študentov, rozvíjať ich individuálne talenty, angažovanosť v bezprostrednom okolí aj porozumenie či solidaritu s rôznymi skupinami ľudí. Výsledkom service learningových aktivít realizovaných ako súčasť výučby na školách boli desiatky výnimočných projektov, ktoré od roku 2020 v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu oceňuje na národnej úrovni Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií pod značkou Angažovaná škola a s medzinárodnými partnermi aj na regionálnej úrovni 6 krajín Európy.

Príklady service learningových projektov realizovaných na základných a stredných školách, ktoré sa za minulý rok stali držiteľmi oficiálnej značky Angažovaná škola: